Tiệm rộng 3200sf, 4 ghế, 8 bàn, 4 phòng, khu Mỹ trắng, 95% dip, cạnh chợ Kroger, parking rộng, good location. Cần mua xin liên lạc: 214-680-5689