Tiệm có 8 ghế, income $5,000/ w, trong shopping center lớn. Tiệm mới remodel, giá cả dễ thương lượng. Vì không người trông coi nên cần bán gấp. Liên lạc: 512-589-9506

Cần sang tiệm nails ở Round Rock, TX có 6 bàn, 7 ghế, 3 p.wax, máy giặt sấy, rộng 1200 sf. Vì không người trông coi cần bán. Thật lòng mua xin gọi hoặc text: 512-736-4352