Tiệm đẹp sang trọng tại Mc Kinney, khu sang, 99% khách Mỹ trắng, giá service cao, income ổn định và đang lên vì có lượng thợ chất lượng. Supply đầy đủ và còn nguyên mới 90%, vào làm ngay khộng cần sắm supply, khách quen nhiều, lui tới thường xuyên, hệ thống quản lý khách hàng tốt, 24 ghế, 2 p.wax, 2 restroom, 2,600sf. Vì lý do cá nhân muốn bán Thật lòng muốn mua, xin liên lạc:\ 214-315-3128

Tiệm 1600sf, income ổn định, rent $1600/m, 12 ghế, 6 bàn, 6 thợ FT (4 làm đủ thứ, 2 tcn, gel & eyebrown). Vì moving nên cần bán. 252-363- 5333

Tiệm đẹp sang trọng khu Mỹ trắng, shopping lớn kế bên Super Walmart ở Mckinney. Tiệm đông khách income $45K - $55K /w, có 11 thợ, 17 ghế 8 bàn, 2 p.wax/ facial, 2 restroom, 2400 sf. Giá bán $170K. Thật lòng mua xin liên lạc: 214-799-8365