Cần sang tiệm nails có 6 năm hoạt động, income ổn định $6.5K - $7.5K, rent $2,250/m, tại thành phố Greenville, khu 100 % Mỹ trắng, có 8 ghế, 5 bàn, đối diện Walmart. Cần thợ bột, dip, và tay chân nước. giá bán $55K. Nhà dư phòng cho share, giá $400/m, bao điện nước, wifi. Liên lạc: 469-989-9340