Sang tiệm nail tại tp. Granbury TX.76049. Mọi chi tiết xin liên lạc: 682-551-3046

Cần sang tiệm nails tại Granbury TX hoặc partner, rent $1.347/m, 5 ghế, 5 bàn, 1 p.tan. Giá $35K. Xin liên lạc Trang: 817-573-9237

Tiệm mới khai trương 2 tuần, income $15,000/w, rent $5,000/m trừ tiền supply $1,000-$1,200/w, khu Mỹ trắng, thành phố Granbury cách Arlington /For Worth 40', đang phát triển. Liên lạc: 217-504-6017