Sang tiệm nail tại tp. Granbury TX.76049. Mọi chi tiết xin liên lạc: 682-551-3046