Cần sang nhà hàng Nhật ở thành phố Highland Village, Flower Mound, giá thương lượng. Xin liên lạc: 469-733-7199