Cần sang tiệm dry clean tại tp.Carrolton vì chủ về hưu, good location, rent rẻ, giá bán $125,500. Cần sang tiệm nail vùng Las Colinas, income $600K, 16 ghế, 10 bàn, 10 thợ, giá bán $375,500. Liên lạc Lan Nguyễn 817-247-9817

Cần sang tiệm nail tại Arlington, 2,500sf, có 19 ghế và 6 bàn, 2 p. facial, 3 station tóc, tiệm mới build được 7 tháng, khu Mỹ trắng, tip cao. Liên lạc: 512-771-7637

Cần sang tiệm nails tại Arlington, TX, 7 ghế, 5 bàn, giá cả thương lượng. Cần thợ bột. Liên lạc: 682-936-0289

Sang tiệm ăn bên trong Food Court - Bến Thành Market Arlington, giá rẻ. 214-606-7697

Tiệm tại Arlington, có 5 ghế, 8 bàn, 1 p.wax và 1 giường để làm eyelash, rộng 1,200sf, có 4 thợ, giá $35K. L/L 817-303-5777