Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Massachusetts (2) - đổi tiểu bang

Thành phố

Tiệm ở tiệm ở Stow, Mass. Khu giàu. Mới build  gần 1 năm.  2500sf. Phòng wax, 16 ghế 14 bàn. Máy giặt, máy sấy.  Có máy ATM. Trong khu plaza lớn, có chợ Shaw, Dunkin Donut.  Xin liên lạc: 774-329-5155

Cần bán tiệm dry clean, income $500K+. Cần mua xin gọi: 781-558-6457