Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Florida (18) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Melbourne (1) - đổi thành phố

Sang tiệm fast food bánh mì, boba, coffee, nước mía, bún phở...Tiệm bánh mì duy nhất vùng Melbourne & Palm Bay. Voted 5 stars in Yelps and Facebook. Chỉ cần 3- 4 người co thể run tiệm. 50% take out, Tiệm trong khu strip mall lớn và busy, tiệm khang trang, set up like Subways. New equipment, rent rẻ, growing business, good income, potential a new franchise. Sẽ training nếu cần. Giá cả thương lượng. Xin liên lạc: 321-298-8759