Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Florida (19) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Jacksonville (2) - đổi thành phố

Tiệm nail ở Jacksonville Mandarin cần sang. Tiệm rộng 1,400 SF., có 8 bàn, 8 ghế, wax, bột nhúng, bột trắng hồng, gel. Hoạt động tốt. Nếu có nhu cầu vui lòng liên lạc Kathy. *** Jacksonville Mandarin area nail salon for sale, 1400 SF, 8 tables, 8 chairs, wax, dipping, p/w, gel. Well established salon. Please contact Kathy if interested.*** 347-828-2313

Cần sang tiệm nail ở Jacksonville, cơ hội tốt cho anh chị em nào muốn làm chủ. Tiệm rộng 2,200 SF, có 16 ghế, khu sang trong Town Center Jacksonville, khách Mỹ trắng. Income ổn định trên $100,000 mỗi tháng. Mọi chi tiết xin liên lạc Hồng: 904-294-3800