Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Alabama (1) - đổi tiểu bang

Thành phố

Tiệm có 6 bàn, 8 ghế, 3 stations tóc, 2 phòng Tan. Rộng 1,900 sqft. Good income. Tiệm ở Huntsville, AL. Giá sang: 45K. Thật lòng muốn mua xin vui lòng liên lạc Hạnh: 256-851-0088 (W)