Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Florida (3) - đổi tiểu bang

Thành phố

Khóa thiền VIPASSANA 10 ngày tiếng Việt từ ngày 27/2 đến ngày 10/3/2019 tại Georgia gần Florida . Các khóa tu thiền đều không nhận lệ phí ghi danh, vào cuối khóa các thiền sinh tùy hỷ đóng góp tịnh tài hoặc công sức. Ghi danh: https://www.dhamma.org/enUS/schedules/schpatapa Hoặc liên lạc nhóm Thiền sinh hỗ trợ: Vũ 832-560-6460, Minh 407-3532929. Để tham khảo : www.patapa.dhamma.org hoặc l/l qua email hotrovipassana.florida@gmail.com Phú 714-471-8145

+Giúp tình duyên, gia đạo, bị thư ếm, bùa ngải, bị phần âm theo. Thường xuyên thấy người quá cố,v.v.. +Giúp xem địa lý nhà cửa, cơ sở thương mại +Giúp tìm ra lý do bệnh mà y khoa không tìm được. 714-487-7018 (Mr. Thanh-FL). 714-530-0550 (Trung Uong-CA). Giúp bằng tóc, massage, nail, full, xâm, bằng tiệm, renew, làm lớp 16 giờ renew ONLY $15. 954-226-6469 Hạnh. 954-226-6469

Cần bán đất ở Việt Nam. Cần bán 2 lô đất tái định cư bắc HL 10, Vị trí rất đẹp, Quay mặt vào công viên, diện tích: 5 chiều ngang, 24 chiều dọc. Điện nước đầy đủ, có số đỏ, gần chợ Bà Rịa, giá bán 1 Lô $65,000 (sáu mươi lăm nghìn Đô). Ai có nhu cầu xin gọi: Thank you very much! 239-321-9983