Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Florida (6) - đổi tiểu bang

Thành phố

Tôi cần tìm bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, sinh năm 1955 (64 tuổi), người gốc Quy Nhơn, sống ở Saigon trước khi rời Việt Nam. Qua Orlando, FL năm 1993. Đi diện chồng bảo lãnh (sĩ quan VNCH). Nếu ai biết xin vui lòng liên lạc với tôi. Xin đa tạ! Đỗ Thương dothuongh@yahoo.com

Compete Service. All work warranty. A.S.E Certified. Giờ mở cửa: Mon-Fri: 8AM-6PM. Sat: 9AM-3PM. Sửa các loại xe BMW, Mini Cooper, Xe Nhật và Mỹ. FREE Scan: Check Engine – ABS Light – RS Light. Engine + Transmission – Máy Xe + Hộp Số Xe. A/C + Heating – Máy Lạnh + Máy Sưởi. Brake – Thắng Xe. Suspension and Electrical – Phuộc Nhún và Điện. 954-532-2686

2185 N State Road 7 Margate, FL 33063. Compete Service. All work warranty. A.S.E Certified. Giờ mở cửa: Mon-Fri: 8AM-6PM. Sat: 9AM-3PM. Sửa các loại xe BMW, Mini Cooper, Xe Nhật và Mỹ. FREE Scan: Check Engine – ABS Light – RS Light. Engine + Transmission – Máy Xe + Hộp Số Xe. A/C + Heating – Máy Lạnh + Máy Sưởi. Brake – Thắng Xe. Suspension and Electrical – Phuộc Nhún và Điện. 954-532-2686

2185 N State Road 7 Margate, FL 33063. Compete Service. All work warranty. A.S.E Certified. Giờ mở cửa: Mon-Fri: 8AM-6PM. Sat: 9AM-3PM. Sửa các loại xe BMW, Mini Cooper, Xe Nhật và Mỹ. FREE Scan: Check Engine – ABS Light – RS Light. Engine + Transmission – Máy Xe + Hộp Số Xe. A/C + Heating – Máy Lạnh + Máy Sưởi. Brake – Thắng Xe. Suspension and Electrical – Phuộc Nhún và Điện. 954-532-2686

Coi Bói & Coi bài. Coi bói qua phone- Bảo đảm có kết quả. 48 năm kinh nghiệm. Chỉ có $10. *Cố vấn cho bận về tình yêu, hôn nhân, kinh doanh. *Cho bạn biết sẽ kết hôn với ai, khi nào? *Chưa bao giờ thât bại trong việc hợp nhất lại những cặp đã phân ly. *Ngăn chặn kẻ thù & sự vận rủi * Giải bỏ bùa ngải. 410-658-3020

Garage Sale 407-894-5111