Tiệm ở Richardson, khu Mỹ trắng, tip cao, đông khách walk-in, cần thợ bột hoặc chân tay nước, bao lương hoặc ăn chia tùy kinh nghiệm, chủ vui vẻ. L/L: 972-342-9943

Tiệm ở Richardson cách Saigon Mall 10' cần thợ PT/FT, tay chân nước, dip, bột, wax. Tip cao, khu Mỹ trắng. Xin gọi: 972-992-8527

Tiệm nail đông khách tại Richardson cần gấp thợ nữ/ nam bột $800/ w, chân tay nước, PW, nexgen, gel. khu Mỹ trắng, tip cao, bao lương theo kinh nghiệm. Gọi đi làm liền 469-682-1656