Tìm thợ nail FT, bao lương, tiệm vùng Cedar Hill cách Arlington 15 phút. Xin liên lạc: 682-583-3940