Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Alabama (6) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Tuscaloosa (1) - đổi thành phố

Cần thợ biết làm đủ thứ & thợ tay chân nước. Bảo đảm income từ $4,000-$7,000/tháng trở lên. Nếu cần bao lương, tip cao. Tiệm ở Tuscaloosa, Alabama. Có chỗ ăn ở free cho thợ ở xa. Mọi chi tiết xin liên lạc: 205-737-2647 205-343-1776