Tiệm ít thợ, đông khách Mỹ trắng. Cần thợ bột, tay chân nước, gel, dipping powder kinh nghiệm. Bao lương $4000-$5000/tháng trên 6/4, tùy theo khả năng. Sẽ có good deal cho thợ giỏi làm lâu dài. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 518-495-7403