cần sang tiệm gấp gấp gấp! Tiệm nails ở Federal Way, mới build, khu sang trọng, good location, vì thiếu người trông coi cần bán gấp. Thật lòng xin liên lạc: 206-651-7071

Tiệm ở Federal Way, khu Mỹ trắng, lương cao. Cần 2 thợ kinh nghiệm P/W, tay chân nước. Làm việc như gia đình. Thật lòng xin liên lạc: 253-886-6000