Cần sang tiệm nail và building có 2 business 7 2 apartment. Tiệm nails đẹp & rộng rãi ngay center of down town thành phố Barre Vermont, income $300K/năm. Giá bán $90K, rent $1700/tháng, bao nước, giá bán tiệm và building $459K. Xin liên lạc Sương: 802-661-8464