Cần sang tiệm nail ở tiểu bang Vermont, khu trung tâm thương mại lớn, Mỹ trắng, tip cao, giá cao, khách đông, 6 ghế, 8 bàn, p.wax, bán $65K. L/L Hà: 802-922-4549

Cần sang tiệm nail và building có 2 business 7 2 apartment. Tiệm nails đẹp & rộng rãi ngay center of down town thành phố Barre Vermont, income $300K/năm. Giá bán $90K, rent $1700/tháng, bao nước, giá bán tiệm và building $459K. Xin liên lạc Sương: 802-661-8464