Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (438) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: - đổi thành phố

Cần bán tiệm gấp trong mùa hè này với giá $65K, miễn thương lượng. Tiệm khu trắng, mới đẹp, cách Garland 25', rộng 1200sft, rent $1750, 8 ghế 6 bàn, income $23K/m. 214-680-5783

Tiệm trong khu Target ở Wylie cần thợ bột bao lương, eyelash, facial, wax, tay chân nước, FT/PT, weekend. L/L: 972-442-9222

Cần Thợ nails nữ biết làm bột và tay chân nước, full time hay part time, bao lương quanh năm hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Xin LL 214-609-6606 214-609-6606