Tiệm lớn, khu sang, rất đông khách, típ cao. Bao lương từ $900- $1200 Cần thợ full time, part time, học sinh, receptionist, manager. Tiệm cách Garland 15 phút. Xin gọi 972-521-8888

Cần người giữ bé 12 tháng, làm thứ 2- thứ 6, biết lái xe, không ở lại đêm. Lương $1300. Nhà ở Rockwall. Xin liên lạc: 972-904-3237

Tuyển thợ full-time/ part-time Bột & Dip. Bao lương theo tay nghề. Cuối năm có thưởng cho thợ làm lâu dài. Sinh viên part-time OK. Nếu bạn thấy mình hoặc biết ai thích hợp và muốn có nơi làm việc thoải mái, hoà đồng, vui vẻ và không giành giựt. Xin liên lạc Hiếu: 469-988-8897

Cần gấp nam phụ bếp full time và chạy bàn PT, lương hậu làm cho nhà hàng ở Rockwall gần hồ 30. Xin liên lạc: 469-288-0596

Cần thợ gấp gấp!!! Tiệm khu Mỹ trắng cách Garland 15'-20', tip hậu. Cần gấp thợ bột dip, waxing & thợ tay chân nước, bao lương nếu cần, mới ra trường OK. Xin gọi or text: 214-714-8784 (text)

Tiệm nail trong khu Target, TP Rock Wall, tiệm có 10 ghế 6 bàn khu Mỹ trắng cần sang tiệm. Giá cả thương lượng. Cần thợ chân tay nước. L/L Hùng: 972-722-4837