Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (482) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: - đổi thành phố

Tiệm mới build, cần thợ làm đủ thứ và thợ chân tay nước, FT/PT. Bao lương $700-$900 tùy theo kinh nghiệm trên ăn chia, không trừ tiền clean up/supply. Cách Garland 20p, Wylie, Sachse, Rockwall 10p. Xin gọi hoặc text Long: 469-767-6761