Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (372) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Weatherford (2) - đổi thành phố

Cần gấp thợ nails nam/nữ chân tay nước, gel, eyelash hoặc thợ bột cho tiệm ở Weatherford khu Mỹ trắng, giá cao, tip cao, chủ vui vẻ dễ chịu. Lương $900 & up/tuần. Xin liên lạc: 817-689-5830

Cần bán tiệm nail trong Walmart, 100% Mỹ trắng, good income, bảo đảm rent không tăng trong 5 năm. Tiệm cách Hullen Mall, FW 20 phút. Tiệm mới remodel. Xin liên lạc: 682-241-6194