Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (366) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Weatherford (2) - đổi thành phố

Khu mỹ trắng 100% cần thợ tay chân nước và dip, FT/PT, du học sinh OK. Thợ Arlington có thể đi chung xe, tiện cho thợ ở FW. Xin liên lạc: 469-758-8833

CẦN GẤP THỢ NAILS biết làm bột và dip, bao lương. CẦN BÁN TIỆM khu Weatherford, 8 ghế, 6 bàn, 1 p.wax, khách trắng, tip cao. Xin liên lạc: 469-434-1895