Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (391) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Weatherford (4) - đổi thành phố

Cần thợ nail nam/nữ chân tay nước (gấp), gel hoặc thợ bột cho tiệm ở Weatherford khu Mỹ trắng, giá cao, tip cao chủ vui vẻ dễ chịu. Lương $900 & up/tuần. Xin liên lạc: 817-689-5830

Sang gấp tiệm nail ở FW, gần Keller, khu trắng, nhiều walk-in. Tiệm sang đẹp, 14 ghế, 8 bàn, 2 p.wax, thích hợp cho gia đình làm chung, 1500 sqft, rent $3300, bán 78K. Thật lòng xin gọi hoặc text message, sẽ gọi lại. 469-235-4273

Cần bán tiệm tại Weatherford, 8 ghế, 8 bàn, 2 p.wax, máy giặt sấy, rent $2600, giá cả thương lượng. L/L: 817-897-8788

Tiệm rộng 1200 sqft. Mới build và hoạt động được 10 tuần. Có 8 thợ full-time, 9 ghế spa, 7 bàn nail. Pos system 123. Income $9,000-$10,000/week. Very steady income. Total income prove được no problem. Giá bán $270K, có thể lên tiệm để xem. Serious buyer only salon is fully functional with great income and potential to hit higher this spring. Thật lòng mua xin liên lạc: 817-522-6623