Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (372) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Waxahachie (1) - đổi thành phố

Cần 3 thợ bột giỏi, bao lương từ $800 trở lên theo kinh nghiệm. Cần 3 thợ chân tay nước. Tiệm khu trắng rất đông khách. Nếu ở Arlington có thể đi chung xe, cách Arlington/Grand Prairie 30 phút. Xin liên lạc: 817-793-6906