Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (372) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Waco (2) - đổi thành phố

Cần thợ biết làm bột giỏi, P/W, dipping, bao lương $900-$1100/w. Thợ chân tay nước $800/w. Xin liên lạc: 254-760-9619

Cách Dallas 1.5hrs, 9 ghế 7 bàn, 80% dip, mới remodel, trong khu shopping center lớn. Mùa hè income trên $10K, rent rất rẻ $1725. Xin l/l Kim: 469-771-6461