Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (427) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Tyler (2) - đổi thành phố

Cần thợ nails biết làm đủ thứ, bao $1200/6 ngày và cần thợ chân tay nước bao $700/tuần trên ăn chia. ở free. Tiệm cách Dallas 1.5hrs, khu Mỹ trắng. 714-264-1117

Biết làm hết, có bằng và kinh nghiệm, bao ăn bao ở, chỗ làm thoải mái, lương từ $1000-$1400/tuần. Xin L/L: 903-216-5951