Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (436) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: The Colony (1) - đổi thành phố

Cần sang tiệm nail khu chợ Kroger, rộng 1343 sqft, rent $1836, 11 ghế, 4 bàn, 1 p.wax, có máy giặt sấy. Tiệm có đã 3 năm, lease còn 4 năm. L/L: 469-212-6170