Cần thợ bột và thợ chân tay nước, bao lương tùy theo kinh nghiệm. L/L Chị Phương: 469-230-2151

Cần thợ NAILS, lương trung bình $1000-$1200 and up, vùng W. Fort Worth, tiện đường đi chung. Saturday close 6:00pm, Sunday close Sunday, giờ giấc thoải mái. 817-793-2787

Cần thợ nails kinh nghiệm solar P&W, dipping (P & W) và thợ chân tay nước, bao lương 1000/w, khu Mỹ trắng, giá cao, tip cao, tip trả mỗi ngày. Tiệm ở Springtown, cách FW 35', Lake Worth 20'. Xin L/L: 682-716-9758