Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (423) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Sherman (1) - đổi thành phố

Cần sang tiệm có 14 ghế, 8 bàn, 4 phòng, rộng 3200 sf, free nước, rent $2400/tháng, Sherman TX. Cần mua xin liên lạc: 469-235-0355