Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (372) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: San Angelo (3) - đổi thành phố

Cần tuyển thợ bột và tay chân nước, bao lương $900-$1200 trở lên. Tiệm làm vui vẻ, manager chia turn rõ ràng, có chỗ ở cho thợ. Sẵn sàng giúp người chưa biết nghề. L/L Tom: 210-849-5555

Cần thợ nail nam nữ kn, tay chân nước OK, bao lương cho thợ bột $1100/w, chân tay nước $900/w, lương bảo đảm cho thợ bột $1200-1600, tay chân nước 900-1300, có chỗ cho thợ ở xa. Tiệm vui vẻ thoải mái, 100% Mỹ trắng, lương ra mỗi chiều thứ Bảy. L/L: 325-650-7909

Tiệm ở San Angelo, TX trong mall. Cần thợ nữ bao lương $1000/6 ngày. Cần thợ tay chân nước. Chỗ làm thoải mái vui vẻ, có chỗ cho thợ ở xa. Nail Glamour Rose, 4001 Sunset Dr #1218, San Angelo 76904. 325-939-7501