Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (436) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Round Rock (2) - đổi thành phố

-Receptionist (FT/PT) trên 21 tuổi -Nail technicians (FT/PT): có kinh nghiệm bột solar, bột màu, bột nhúng, nail design, shellac gel, tay chân nước... -Esthetician (FT/PT) waxing; eyelash extensions; microblading Tiệm sang, khách sang, lương cao, tip cao. Bảo đảm lương cao quanh năm 512-743-9029

Cần thợ làm lash và micro-blading và nail, bột, chan tay nước, SNS. Tiệm lớn, đông khách, đẹp trong khu Ikea. Không khí làm việc hòa nhã, chia turn công bằng. L/L Michael: 737-212-1500