Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (422) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Round Rock (3) - đổi thành phố

Tiệm ở Round Rock TX trong khu shopping center lớn, parking rộng rãi, tiệm có 10 bàn 10 ghế spa, 2p.facial cần sang gấp. Vì thiếu người trông coi. L/L: 512-299-2427

Tiệm nằm ở trung tâm Round Rock, khu Ikea, Outlet Mall đang cần thợ bột làm được P&W. Xin liên lạc 281-793-4467 281-793-4467

Cần sang gấp tiệm nail mới build ở Austin - Round Rock, có 12 ghế, 6 bàn, 2p.wax, 1700 sf, khách sang, tip cao. Thật lòng xin liên lạc Elena: 512-576-3398