Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (427) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Rockwall (3) - đổi thành phố

Tiệm mới đẹp ở Rockwall, có income, tiền rent rất rẻ. Có thể mở lớn gấp đôi diện tích nếu muốn. Vui lòng text sẽ gọi lại ngay: 469-264-3925

Cần thợ gấp gấp!!! Tiệm khu Mỹ trắng cách Garland 15'-20', tip hậu. Cần gấp thợ bột dip, waxing & thợ tay chân nước, bao lương nếu cần, mới ra trường OK. Xin gọi or text: 469-264-3925 (text)

Tiệm ở Rockwall cần thợ nữ, làm bột tay chân nước ok, FT/PT, chủ thoải mái dễ chịu, không trừ tiền service. Lương $700-$900/w. 972-697-1865