Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (390) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Prosper (1) - đổi thành phố

Tiệm Castle Nails ở Prosper, TX (gần Frisco) và Aria Nails ở Richardson cần thợ nails, full or part-time. Bao lương tùy khả năng. Xin liên lạc: 972-238-1181 (Richardson) 972-347-5900 (Prosper)