Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (471) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: - đổi thành phố

Chủ retire cần sang trại gà tại TX có 8 chuồng, nhà, mobile home, barn, 52 mẫu, rất thuận tiện, gần City, school, đang upgrade, good income, sẽ giảm $200K, còn $1.1M. Gọi: 408-838-7671