Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (499) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: North Richland Hill (1) - đổi thành phố

Cần thợ chân nước và bột, bao lương $900, khu Mỹ trắng, tip cao. Tiệm Vida Nails & Spa ở N. Richland Hill. L/L: 817-581-3888

Tiệm ở North Richland Hill, cần thợ full-time biết làm đủ thứ, tip cao, bao lương $800 and up tùy khả năng. L/L: 817-675-3995