Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (427) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: North Richland Hill (1) - đổi thành phố

Cần thợ chân nước và bột, bao lương $900, khu Mỹ trắng, tio cao. Tiệm Vida Nails & Spa ở N. Richland Hill: 817-581-3888

Sang tiệm nails vùng North Richland Hill, vị trí rất tốt, rent rẻ, khách 3 màu, khách trắng nhiều hơn, rất tốt cho vợ chồng hoặc gia đình làm chủ. Thật lòng mua xin gọi: 817-602-7462