Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (423) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: North Richland Hill (1) - đổi thành phố

Tiệm ở North Richland Hill có 12 ghế, 7 bàn, 1350 sf cần sang giá $75K. Xin gọi hoặc text: 214-673-2979

Ở vị trí cực tốt, nằm ngay trên cửa ngỏ từ các xa lộ 183, 121, và 820 đổ vào các thành phố dân giàu, như North Richland Hills, Keller, Southlake, Weslake. Tiền rent rẻ, landlord dễ điều đình. Đây là một tiệm nail không làm chủ lo lắng vì tổn phí thấp, tiền lời bảo đảm. Nếu bạn có duyên thì hãy liên lạc ngay. Xin gọi hoặc email to GOOD.INCOME@YAHOO.COM. Chắc chắn tiệm này là tiệm tốt nhất cho bạn mua. Cứ đi xem các tiêm khác trước đi rồi đến tiệm mình, thì dễ quyết định hơn. 817-602-7462

Cần thợ bột biết làm P/W. tay chân nước biết làm gel, FT/PT, khách trắng, good location, tip cao, ở North Richland Hills. Xin liên lạc: 817-808-6889

Cần thợ chân nước và bột, bao lương $900, khu Mỹ trắng, tio cao. Tiệm Vida Nails & Spa ở N. Richland Hill: 817-581-3888