Cần thợ nữ và nam tay chân nước có kinh nghiệm, làm FT/PT, khu Mỹ trắng tip cao, vùng N. Richland Hill gần trường TCCC College. L/L: 682-227-0649