Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (494) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Midland (5) - đổi thành phố

Nhà hàng ở tp. Midland, TX cách Dallas 4 tiếng, Houston 8 tiếng, cần gấp người chạy bàn, lương từ $3,000 - $3,500/ w và up, cần người có kn làm trong bếp hay không kn Ok, lương từ $2,400 - $3,500 và up (tùy theo khả năng), chỗ làm thoải mái như người trong gd, có nhà ở cho thợ ở xa. L/L 281-736-9854

Nhà hàng ở tp. Midland, TX cách Dallas 4 tiếng, Houston 8 tiếng, cần gấp người chạy bàn, lương từ $3,000 - $3,500/ w và up, cần người có kn làm trong bếp hay không kn Ok, lương từ $2,400 - $3,500 và up (tùy theo khả năng), chỗ làm thoải mái như người trong gd, có nhà ở cho thợ ở xa. L/L 281-736-9854

Cần gấp người trông em bé 3 tuổi, cách Dallas 4 tiếng, Houston 8 tiếng, cơ hội cho người muốn đi làm xa, lương từ $1,500 -$3,000 (tùy theo khả năng), không cần nấu ăn, L/L: 281-736-9854

Cần gấp người trông em bé 3 tuổi, cách Dallas 4 tiếng, Houston 8 tiếng, cơ hội cho người muốn đi làm xa, lương từ $1,500 -$3,000 (tùy theo khả năng), không cần nấu ăn, L/L: 281-736-9854

Cần thợ chân tay nước$800-$900 (tùy theo khả năng) & thợ bột $1000 -$1100, lớn tuổi OK, không kinh nghiệm sẽ train, có chỗ ở. L/L Kay: 719-440-2335