Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (377) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Mesquite (5) - đổi thành phố

Cần thợ chân tay nước, nexgen, waxing, P/W, 90% khách làm dipping powder, tip cao, tiền discount chủ chịu. Tiệm ở khu 3 màu lớn nằm trên đường Galloway, giá cao bằng khu Mỹ trắng. Bao lương $700 cho thợ chân tay nước và wax, $900 max cho thợ biết làm đủ thứ. Lương chân tay nước từ $600-$800 tùy theo tay nghề. Lương thợ bột từ $900-$1200 tùy theo tay nghề. Tiệm mở cửa 10AM-7:30PM. L/L: 469-386-0483

Tiệm ở Mesquite, 5 ghế 7 bàn, phòng wax và máy giặt sấy đầy đủ, rent $2000. Thật lòng mua xin gọi:: 469-515-2014

Tiệm vùng Mỹ trắng, cần thợ P/W, bột nhúng, eyelash & tay chân nước. Lương từ $900-$1000/wk tùy theo kinh nghiệm. Ưu tiên thợ Garland và Mesquite. Tiệm nhiều khách walk-in, lương cao, tip hậu. Xin liên lạc: 972-613-9403

Cần 1 dì khoảng 50-60 tuổi có kinh nghiệm giữ trẻ, ở lại đêm, lương $1300/tháng. Nhà ở Mesqutie. Xin liên lạc: 972-670-7919

Cần gấp thợ nails kinh nghiệm 2 năm trở lên, bao full-time $900-$1100, part-time $150/ngày, tip $10K/năm, khu Mesquite. Xin liên lạc: 972-285-9995