Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (494) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Marble falls (1) - đổi thành phố

Cần bán gấp tiệm ở Marble Falls, TX vì move đi tiểu bang khác. Tiệm đẹp, rộng 3000 sf. (có thể thêm bàn ghế) rent $1,165 (bao nước) income cao, giá nail cao, tip hậu. Nhiều khách du lịch & Mỹ trắng. Xin liên lạc: 830-201-2221