Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (391) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Mansfield (2) - đổi thành phố

Cần thợ nails gấp full-time hoặc part-time, bao lương hoặc ăn chia. Tiệm vùng Mansfield khu Mỹ trắng. Xin liên lạc Nancy: 301-768-8218

Nhà ở Mansfield gần Debbie Ln & Matlock Rd, dư 2 phòng cho share, bao điện nước, giặt sấy, internet, light cooking, $400/phòng lớn, $350/phòng nhỏ. Xin gọi; 214-412-8509