Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (436) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Longview (1) - đổi thành phố

Tiệm trong mall Longview cần bán vì muốn move đi tiểu bang khác. Bán $200K, có 9 thợ, 10 ghế, 7 bàn, 2 p.wax, 1 p.ăn, 1 p.supply. Xin liên lạc: 903-215-6881