Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (372) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Longview (1) - đổi thành phố

Cần gấp thợ nail nam/nữ, ở Longview, lương $700-$800/w. Lương thỏa thuận tùy theo tay nghề, có chổ ở. L/L: 903-553-0702