Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (427) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Little Elm (2) - đổi thành phố

Tiệm build được 1 năm, nằm giữa 2 thành phố Frisco & Little Elm, ít cạnh tranh, nhiều nhà mới và chưng cư đang xây. Income $60K/tháng, 3300 sf, rent $6650 included cam + water. Xin gọi để bết chi tiết (sẵn sàng làm partner nếu cần. Xin liên lạc:

Tiệm ở Little Elm cần thợ nails làm bột, bao lương $950-$1100. Xin liên lạc: 469-569-0406