Nhà còn dư 2 phòng cho share gần Lewisville, bao điện nước, $500/m bao điện, nước, wifi. Xin liên lạc: 469-463-4691

Tiệm ở Lewisville, cần thợ chân tay nước và dipping. Chỗ làm thoải mái , khách dễ chịu, chủ giúp đỡ tận tình, bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Môi trường làm việc không cạnh tranh. Xin liên lạc: 469-957-7556

Tiệm nail ở Lewisville cần sang tiệm có 8 ghế, 8 bàn, good income. Cần sang vì lý do gia đình. Cần thợ bột, bao lương. Xin liên lạc: 214-529-6725