Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (391) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Lewisville (2) - đổi thành phố

Tiệm ở Lewisville/ Carrolllton, khu 3 màu. Cần gấp thợ nails bột và tay chân nước, FT/PT, good tip, môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ. Cần gấp, gọi đi làm liền. 972-956-9490

Nhà hàng phở cần người phụ bếp. Pho Beef Noodle & Grill and Pho Bistro (The Colony & Carrollton) 469-682-0473