Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (423) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Lancaster (1) - đổi thành phố

Tiệm cách Arlington 20' cần 1 thợ bột, bao lương $900 & up, mỗi năm có 2 kỳ nghỉ vacation có lương hoặc 1 vé free về VN tùy bạn chọn lựa. Thợ lớn tuổi OK, thợ Garland welcome. Tiệm hòa nhã vui vẻ, đóng cửa sớm. Có thể làm 5 ngày. Xin vui lòng liên lạc: 817-793-4536