Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (517) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Kyle (1) - đổi thành phố

Tiệm phở mới xây 1 năm tại city Kyle, cần sang gấp, income $35K - $40K/ mo, có thể mở thêm đồ ăn Tàu, Boba. Cần waitress. Liên lạc: 714-468-8677