Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (423) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Kaufman (1) - đổi thành phố

Tiệm nails mới mở ở Greenville, cần nhiều thợ có kinh nghiệm làm solar, dipping, gel, chân tay nước, wax, eyelash, FT/PT, bao lương $900-$1000/w. Tiệm cách Garland 40 phút lái xe, Rowllet, Sachse 30 phút, khu Mỹ trắng, tip cao. Cần receptionist và cần clean up, phụ giặt khăn. Xin liên lạc: 469-939-3015