Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (377) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Hurst (3) - đổi thành phố

Tiệm ở North Richland Hill, khu Mỹ trắng tip cao, bao lương $800 and up tùy khả năng. L/L: 817-675-3995

Cần gấp thợ tay chân nước, dipping powder hoặc everything càng tốt. Tiệm ở Hurst - Euless - Bedford, cách Fort Worth 15', Arlington 20'. Bao lương up to $900 tùy theo khả năng. L/L Hồng: 214-864-8966

Cần sang tệm nail inside Walmart có 8 bàn, 6 ghế. Tiệm rộng, đang đông khách, giá cao, chủ retire. Cần thợ nail, pedi/mani. 817-262-8902