Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (391) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Huntsville (1) - đổi thành phố

Tiệm ở Huntsville, TX cách Houston 1hr30. Cần thợ nam biết làm bột hoặc tay chân nước, bao lương $800-$1000 tùy theo khả năng hơn chia, tip cash out, có chỗ ở cho thợ xa. Có kinh nghiệm hay không kinh nghiệm ok. Xin liên lạc 9am-7pm: 936-291-8686