Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (390) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Humble (1) - đổi thành phố

Bán tiệm nails, location cực kỳ đẹp, rộng 3 gian, parking nhiều tối đa. Tiệm lớn khu vực Humble, TX 77396 (gần khu 249, phi trường Bush). Tiệm rộng hơn 5000 sf, có lượng khách lớn xung quanh. Có thiện chí xin vui lòng liên lạc. Lý co sang tiệm sẽ được bàn khi gọi vào. Giá bán $1,000,000 ($1 triệu) 713-277-8125