Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (438) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Haslet (1) - đổi thành phố

Tiệm ở Haslet gần N.Beach Fort Worth, khoảng 10 phút, khu 100% Mỹ trắng, tip cao. Cần thợ bột kinh nghiệm và thợ tay chân nước, lương $800-$1000. Tiệm không trừ tiền supply & clean up. Làm 1 năm được 7 ngày vacation. Xin liên lạc cô Linh: 682-583-3373