Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (390) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Gun Barrel City (1) - đổi thành phố

Cần sang tiệm nails gấp vì không người trông coi, Tiệm ở Gun Barrel City, TX, khu Mỹ trắng, rất dễ, tip cao. Rent rẻ $850, income $6K-$8K/w giá bán $50K, có thể ngồi coi income. Thật lòng xin gọi: 806-702-2297